Erstatningsordningen får ulike praktiske konsekvenser, avhengig av driftsavtalens størrelse og praksisomfang:

  • Privatpraktiserende fysioterapeuter uten kommunal driftsavtale må selv melde fra til NPE om sin virksomhet og betale tilskudd.
  • For privatpraktiserende fysioterapeuter som arbeider heltid med 100 prosent driftsavtale, eller som har deltidsavtale med tilsvarende reduksjon i praksisomfang, er det kommunen som skal melde fra til NPE om virksomheten og betale tilskudd.
  • Privatpraktiserende fysioterapeuter som har deltidsavtale, men et praksisomfang som overstiger driftsavtalens størrelse, må selv melde fra til NPE om den overskytende delen og betale tilskudd for denne. (For arbeidet som faller innenfor driftsavtalens størrelse gjelder andre kulepunkt.)

Norsk Fysioterapeutforbund oppfordrer privatpraktiserende fysioterapeuter som omfattes av tredje kulepunkt å be kommunen betale NPE-tilskudd for hele praksisomfanget, ikke bare driftsstøtteandelen. KS slutter seg til NFFs tilråding, dersom fysioterapeutens virksomhet utover deltidsavtalens størrelse dreier seg om ordinær fysioterapi i henhold til ASA 4303 og og ASA 4313 og kommunens plan for fysioterapitjenesten.