1. Kommunen skal godkjenne vikaren. Inntak av vikar for fravær over 12 måneder skal kunngjøres og tildeles på vanlig måte. (Dette er regulert i ASA 4313 punkt 16)

 2. Vikaren må praktisere i samme lokaler som hjemmelsinnehaveren.

 3. Vikaren kan ikke praktisere på samme tid som hjemmelsinnehaveren.

  Dette er regulert i forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter § 6 og i merknad til denne bestemmelsen: 
  «Lege, spesialist i klinisk psykologi og fysioterapeut som nevnt i § 1 pkt. 1 og § 2 kan ta inn vikar ved midlertidig avbrudd i praksis. Vikaren overtar dennes rett til refusjon i den avtalte vikarperioden. Rettighetsinnehaver kan ikke selv praktisere for trygdens regning i samme periode, med unntak for yrkesutøver med fastlegeavtale/driftsavtale som avtaler bruk av vikar i deltidspermisjon med kommunen eller fylkeskommunen. I forståelse med kommunen/fylkeskommunen kan derfor vikar i deltidspermisjon få trygderefusjon samtidig som rettighetsinnehaver opprettholder sin refusjon, for eksempel 50 prosent hver. 
  Rettighetsinnehaver og vikar i deltidspraksis kan ikke utløse refusjon for samme tidspunkt, det vi si samme dato og klokkeslett. Vikarens rett til trygderefusjon bortfaller når den avtalte vikarperioden utløper.
  Vikar i deltidspraksis kan ikke utvide praksisen til heltidspraksis. 
  Det er viktig at lege, spesialist i klinisk psykologi og fysioterapeut melder fra til Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer om avbrudd i praksis, for å unngå senere tvil om rett til trygderefusjon.»

 4. Utgangspunktet for hvordan fravær skal beregnes er hjemmelsstørrelsen fysioterapeuten og kommunen har avtalt i den individuelle avtalen. Hvis fysioterapeuten leverer en sykemelding, skal kommunen ta utgangspunkt i at sykemeldingsprosenten er relatert til avtalehjemmelens størrelse.

 Så lenge fysioterapeutens faktiske arbeidstid samsvarer med avtalehjemmelens størrelse skal ikke kommunen trekke i driftstilskuddet. Fysioterapeuten har da heller ikke rett til å ta inn vikar.

Eksempler:

a)      En fysioterapeut med 50%-hjemmel som jobber i samsvar med hjemmelsstørrelsen leverer en 50% sykemelding. Kommunen utbetaler 25% driftstilskudd, og fysioterapeuten har rett til å ta inn vikar i 25%.

b)      En fysioterapeut med 50%-hjemmel jobber 50 timer per uke. På grunn av sykdom går fysioterapeuten ned til å jobbe 18 timer per uke. Kommunen skal ikke trekke i driftstilskuddet og fysioterapeuten har ikke rett til å ta inn vikar.