KS har utarbeidet et notat som beskriver problemstillinger kommunen bør være oppmerksom på i forkant av en kommunesammenslåing.

Les notatet her.