KS er programpartene på fattigdomsprogrammet finansiert over i EØS midlene 2014 – 2021 i Romania.

Det lyses nå ut prosjektmidler for

- A) et menneskerettighetsprosjekt og

- B) prosjekter for inkludering av rom

Søker må være rumenske. Norske aktører kan delta som prosjektpartner. I forbindelse med begge utlysningene arrangeres det et digitalt kontaktseminar hvor søker og eventuell norsk partner kan møtes.

Kontaktseminar om menneskerettighetsprosjekter

Det rumenske fondet for sosial utvikling (RSDF) er ansvarlig for gjennomføringen av programmet Lokal utvikling og fattigdomsbekjempelse i Romania. Tirsdag 23. februar arrangerer de et digitalt kontaktseminar for kommuner i Romania, Norge, Island og Liechtenstein.

De som ønsker å delta må fylle ut et registreringsskjema på forhånd og innen 7. februar. Følg denne lenken. For mer informasjon om seminaret, ser her.

Kontaktseminar om inkludering av rom

Torsdag 25. februar arrangerer Det rumenske fondet for sosial utvikling (RSDF) et liknende seminar for kommuner i Norge, Island og Liechtenstein, som er interessert i å samarbeide med rumenske deltakere i programmet Lokal utvikling, fattigdomsbekjempelse og inkludering av romfolk».

De som ønsker å delta må fylle ut et registreringsskjema på forhånd og innen 9. februar. Følg denne lenken. For mer informasjon om seminaret, se her.