KS har jobbet med internasjonale prosjekter siden begynnelsen av 90-tallet. Faggruppen Internasjonale prosjekter i KS skal støtte kommuner og fylkeskommuner i deres arbeid med tjeneste-, samfunns- og arbeidsgiverutvikling ved å sørge for internasjonal kunnskap og erfaringer, og skal samtidig bidra til samfunnsutvikling og oppgaveløsning i andre land.

Her er medarbeiderne i avdelingen: 

Elita Cakule er fagsjef for Internasjonale prosjekter. Hun jobber med EØS-midler med fokus på Polen og Latvia, samt prosjekter med Ukraina og Russland.

Bjørn Rongevær er spesialrådgiver og koordinerer KS sin støtte til kommuneorganisasjonene CALM i Moldova og NALAG i Georgia. KS skal bidrar til å styrke organisasjonenes roller som utviklingspartnere for medlemmene sine og nasjonal aktør for kommunal interessepolitikk. Rongevær arbeider også med stedsutvikling i Malta i et samarbeid med landets nasjonale myndigheter.

Gunnbjørg  Naavik er spesialrådgiver i Internasjonale prosjekter. Hun jobber med EØS-midler med særlig fokus på Romania og Bulgaria, og prosjekter om sosial dialog og anstendig arbeid.

 

Christian Larsen er rådgiver i avdelingen for Internasjonale prosjekter. Han jobber spesielt med Ukraina og Russland, i tillegg til EØS-midler med særlig fokus på Latvia og Polen.