- Kommunesektoren har vist at den kan levere. For å sikre fortsatt fart og retning i arbeidet for å nå målene kreves handlingsrom og gode instrumenter for konsultasjon og finansiering – og tillit og respekt fra nasjonale myndigheter, sa Gunn Marit i sitt innlegg.

Seminaret om hvordan regionenes bidrag i rapportering om arbeidet med bærekraftsmålene ble arrangert i Strasbourg av Europarådets Kommunalkongress i samarbeid med den globale kommuneorganisasjonen United Cities and Local Governments (UCLG).

Felles handling må til

I sitt innlegg Gunn Marit Helgesen vekt på tre faktorer som er viktige for å lykkes.

  1. Koordinert rapportering mellom forvaltningsnivåene, som gir synergier og grunnlag for målrettede tiltak på tvers av forvaltningsnivåene.
  2. Rapportering om status og måloppnåelse er ikke nok – felles handling må til. Kommunal- og moderniseringsdepartementet og KS inngikk tidligere i år en samarbeidsavtale, der partene blant annet forplikter seg til å samarbeide for å bidra til at kommunesektorens, statens og andre aktørers arbeid med bærekraftsmålene kan sees i sammenheng og hvordan utvikle en felles forståelse av hva disse innebærer for kommuner og fylkeskommuner. God og åpen dialog med regjeringen har gitt KS mulighet til å gi viktige innspill til Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene.
  3. Det er viktig at fylkeskommunene har verktøy for å mobilisere og inkludere kommunene. Flere fylkeskommuner har etablert nettverk for kunnskapsdeling og felles handling.

Rapport til FN om Norges bidrag

I sommer rapporterte Norge til FN om status for arbeidet med å oppnå bærekraftsmålene. Parallelt presenterte KS en rapport om innsatsen på lokalt og regionalt nivå i Norge. Samtidig har flere norske kommuner og fylkeskommuner utarbeidet egne lokale rapporter.

  • Les Gunn Marit Helgesens innlegg her
  • Les mer om seminaret på Kommunalkongressens hjemmesider 
  • Les mer om samarbeidet om Norges rapportering her

Sesjon i Europarådets Kommunalkongress

Kommunalkongressen gjennomførte forrige uke sin halvårlige sesjon. Det er to år siden sist det var mulig å gjennomføre en sesjon med fysisk oppmøte i Strasbourg. Blant temaene som ble drøftet under sesjonen var hvordan falske nyheter og hatefulle ytringer truer lokalpolitikeres arbeidsvilkår, lokale og regionale myndigheters vei ut av koronapandemien og utfordringer knyttet til migrasjon i Europa. Kongressen behandlet også rapporter om lokalt og regionalt demokrati i Albania, Nederland, Spania, Nord-Makedonia og Kypros. Gunn Marit Helgesen var en av rapportørene for sistnevnte rapport.

Deltakere fra Norge under 41. sesjon av Europarådets Kommunalkongress var Gunn Marit Helgesen og Bjørn Ropstad, begge medlemmer av KS’ hovedstyre.

Les mer om sesjonen i Kommunalkongressen her