- Menneskerettigheter og demokrati er under sterkt press i Europa i dag. Vi ser at tilliten til politikere synker i mange europeiske land, og det samtidig er en økning i hets og trusler, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Målet med demokratiuka i Kristiansand er å styrke demokrati, menneskerettigheter og ytringsfrihet i Europa. KS er en av medarrangørene.

- Jeg vil berømme Kristiansand kommune som løfter demokrati i Europa på agendaen, og som vertskap for denne viktige internasjonale konferansen, sier Helgesen.

Europakonferansen 5. mai

Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, deltar i paneldebatt om samarbeid i Europa på Europakonferansen 5. mai. Hun representerer ikke bare KS, men stiller også som president i den europeiske kommuneorganisasjonen CEMR.

Europakonferansen er demokratiukas høydepunkt med en rekke internasjonale gjester. Samarbeidspartnere for Europakonferansen er Europarådet og flere lokale og regionale aktører, som Agder fylkeskommune og Universitetet i Agder. I årets konferanse er oppmerksomheten rettet mot det nordiske samarbeidet og hvordan de nordiske landene blir berørt av den politiske og sikkerhetsmessige situasjonen i Europa. Dit kommer blant annet statsminister Jonas Gahr Støre, visestatsminister i Ukraina, Olga Stefanishyna, tidligere president i Litauen, Dalia Grybauskaite og Pussy Riot-aktivist Lusine Djanyan.

KS arrangerer

KS setter ungdomsmedvirkning, netthets og frivillighet på agendaen i flere arrangementer.

Tirsdag og onsdag 2. og 3. mai arrangerer KS en samling om ungdomsmedvirkning og demokrati. Samlingen er i regi av KS, Bufdir, Frivillighet Norge og Kristiansand kommune i fellesskap.

Torsdag 4. mai arrangerer KS et frokostarrangement i kantina på Rådhuskvartalet: Hets mot politikere – en trussel mot demokratiet?  Jeppe Albers fra Nordic Safe Cities kommer for å redegjøre for deres kartlegging av hets og trusler i debatten på Facebook, og Anders Jupskås fra Senter for ekstremismeforskning (C-REX) presenterer deres forskning på temaet. I panelet deltar de unge lokalpolitikerne Robin Hansson og Kristin Ljosland, og journalist Mari Reite.

Torsdag 4. mai arrangerer KS også en samling med Frivillighet Norge der sivilsamfunnets betydning for demokratiet er tema. Samme dag holder KS også i et arrangement om muligheten for samarbeid mellom kommuner i Norge og Ukraina.  

På ettermiddagen 4. mai arrangerer Kristiansand kommune, med KS som samarbeidspartner, et internasjonalt kommunetoppmøte. Tema for møtet er "Local leadership in times of crisis". Blant innlederne vil være Oleksander Syenchevych, ordfører i Mykolai, Ukraina vil fortelle om sine erfaringer med å lede en kommune som er rammet av en brutal krig.