- Menneskerettigheter og demokrati er under sterkt press i Europa i dag. Vi ser at tilliten til politikere synker i mange europeiske land, og det samtidig er en økning i hets og trusler, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Målet med demokratiuka i Kristiansand er å styrke demokrati, menneskerettigheter og ytringsfrihet i Europa. KS er en av medarrangørene.

- Jeg vil berømme Kristiansand kommune som løfter demokrati i Europa på agendaen, og som vertskap for denne viktige internasjonale konferansen, sier Helgesen.

Lenkeblokk Icon Demokratiuka i Kristiansand

Europakonferansen 6. mai

Europakonferansen er demokratiukas høydepunkt med en rekke internasjonale gjester. Samarbeidspartnere for Europakonferansen er Europarådet og flere lokale og regionale aktører, som Agder fylkeskommune og Universitetet i Agder. I årets konferanse er oppmerksomheten rettet mot å bevare og opprettholde menneskerettigheter og demokrati i Europa.

Blant gjestene er Lusine Djanyan fra Pussyriot, Cecilie Malmström, tidligere EU-kommisær for Sverige, og Tor Wennesland, FNs spesialkoordinator for fredsprosessen i Midt-Østen. 

Lenkeblokk Icon Europakonferansen 6. mai

Toppmøte for europeiske ordførere

Sammen med Kristiansand kommune arrangerer KS et toppmøte for ordførere fra hele Europa. Temaet i år er hvordan lokal utvikling kan være et sikkerhetstiltak. Møtet vil blant annet diskutere hvilke utfordringer og muligheter lokale styresmakter har, og da særlig regioner i EU/EØS-land som grenser til land som ikke er med i EU. Hvordan kan lokale styresmakter promotere lokaldemokrati, økonomisk utvikling og inkludering? Et annet viktig tema er hvordan styrke intern og ekstern sikkerhet i østre grenseområdet til av EU. Dette blir sett i lys av sikkerhetssituasjonen i Europa etter Russlands invasjon av Ukraina.

Lenkeblokk Icon For mer informasjon og påmelding til toppmøte for ordførere i Europa

KS arrangerer

KS setter også samarbeid med ukrainske kommuner, ungdomsmedvirkning og netthets på agendaen i flere arrangementer.

Torsdag 2. mai vil elever fra Fiskå ungdomsskole få teste KS nye læringsspill Stemme

Fra fredag 3. mai til søndag 5. mai arrangerer KS og Bufdir en samling for ungdomsråd om ungdomsmedvirkning og demokrati

Tirsdag 7. mai arrangerer KS et frokostarrangement i kantina på Rådhuskvartalet: Hets mot politikere – en trussel mot demokratiet? Arrangementet er i samarbeid med Nordic Safe Cities og Kristiansand kommune.

Tirsdag 7. mai blir det nettverksmøte for norske kommuner som allerede har eller vurderer samarbeid med en ukrainsk kommune.

Onsdag 8. mai arrangerer KS også en samling med Frivillighet Norge og institutt for samfunnsforskning der sivilsamfunnets betydning for demokratiet er tema.