- Jeg er overbevist om at innsatsen fra lokale og regionale myndigheter er avgjørende i møte med Europas mange utfordringer. og kriser Kommunalkongressens oppdrag for å fremme demokrati, menneskerettigheter og godt styresett er viktigere enn noen gang, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. 

Helgesen er valgt som visepresident i Regionkammeret, som samler folkevalgte fra regionalt nivå. Marc Cools fra Belgia ble valgt som ny president i 45. sesjon i Europarådets Kommunalkongress.

Etterlever Norge Europarådets charter om lokalt selvstyre? 

Europarådets Kommunalkongress har blant annet ansvar for at landene følger Europarådets charter om lokalt selvstyre. Charteret representerer et felles europeisk syn på det lokale selvstyrets rolle i moderne demokratier, og er ratifisert av alle medlemslandene.

I mai 2023 besøkte rapportører fra Kommunalkongressen Norge. Utkastet til rapporten om hvordan Norge etterlever forpliktelsene er nå klart og ble behandlet i en av fagkomiteene. Rapporten viser at det er et høyt nivå på lokalt og regionalt demokrati i Norge, men inneholder også forslag til forbedringer. 

Rapporten om lokalt selvstyre i Norge skal videre til endelig behandling i neste sesjon i Kommunalkongressen i mars 2024.

Gunn Marit Helgesen sammen med de to rapportørene Thibaut Guignard (Frankrike) og Carla Dejonghe (Belgia) fra Europarådet i Kommunenes Hus.

Lokaldemokratiets kår i Irland 

Gunn Marit Helgesen har vært en av to rapportører på en liknende rapport om lokalt selvstyre i Irland, som ble lagt frem i Europarådets møte. Rapporten viser til at det er mye å rette på for å styrke lokalt selvstyre i landet.

Kongressen anbefaler at flere oppgaver overføres til kommunesektoren, at det gjennomfører reformer som overfører ansvar og makt til folkevalgte, at det innfører direktevalg til regionforsamlinger og at Irland får på plass jevnlige møter mellom kommunesektoren og staten. 

Norges delegasjon til Europarådets Kommunalkongress 

Europarådets Kommunalkongress arbeider for å videreutvikle demokrati og menneskerettigheter på lokalt og regionalt nivå. Kongressen overvåker lokale og regionale valg i Europa. Det er 306 valgte delegater og like mange varadelegater. Europarådets 46 medlemsland omfatter mer enn 130.000 kommuner og regioner.

Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, sammen med Norges delegasjon. Foto: KS

Norge har fem medlemmer og fem varamedlemmer i Kongressen. Deltakere fra Norge under denne sesjonen, i tillegg til Gunn Marit Helgesen, er Sven Tore Løkslid (Telemark), Arne Bergsvåg (Rogaland), Gry Anette Rekanes Amundsen (Nome) og Kari-Anne Opsal (Harstad). Ungdomsdelegaten fra Norge i 2023, Simon Ingebrigt Golombek, var også på plass.