Som felles talerør kan CEMR oppnå betydelig innflytelse til beste for kommuner og regioner i Europa.

Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS

Blant sakene som ble drøftet var hvilken rolle kommune- og regionsamarbeid over landegrenser kan ha når krisene står i kø. Kommuner og regioner har de siste årene stått overfor økonomiske kriser, miljø- og naturkatastrofer, l pandemi, krig og energikrise for å nevne noen.  Nettverk og arenaer for deling av erfaring og kunnskap vil være til stor nytte i forberedelsene for å møte nye kriser og for at lokale og regionale myndigheter kan bistå hverandre.

Prioriteringer for CEMR

- CEMR er den største kommuneorganisasjonen i Europa og representerer mer enn 100 000 kommuner og regioner i 40 land. Som felles talerør kan CEMR derfor oppnå betydelig innflytelse til beste for kommuner og regioner i Europa, sier Gunn Marit Helgesen.

Helgesen ble i desember 2022 valgt til president i CEMR. Sammen med de to visepresidentene Philippe Laurent (Frankrike) og Christoph Schnaudigel (Tyskland) presenterte hun presidentskapets prioriteringer for kommende periode. Vern om lokalt og regionalt demokrati i Europa og gode mekanismer for konsultasjon med europeiske og nasjonale institusjoner, med vekt på lokale stemmer er en forutsetning for å finne de beste løsningene. Uten aktiv deltakelse fra lokale og regionale myndigheter vil ikke Europa klare å oppnå FNs bærekraftsmål eller gjennomfør det grønne skiftet. Hat og trusler mot lokale og regionale folkevalgte er et økende problem i mange land i Europe, og CEMR vil ha fokus på hvordan dette kan bekjempes.

Krigen i Ukraina

Også krigen i Ukraina opptar kommune-Europa. I nært samarbeid med den ukrainske kommuneorganisasjonen Association of Ukrainian Cities (AUC) koordinerer CEMR en rekke tiltak for samarbeid med og bistand til ukrainske kommuner. CEMR har nylig vedtatt en uttalelse med fordømmelse av russiske angrep på sivile mål og fengsling av lokale og regionale ledere. Etter Russlands fullskala invasjon har 59 representanter for lokale myndigheter, blant dem 35 ordførere blitt bortført. 5 av disse er fortsatt i russisk fangenskap.

Deltakere i møtet fra KS, i tillegg til Gunn Marit Helgesen, var Jenny Følling og Bjørn Ropstad, og med Knut Hjorth-Johansen fra administrasjonen i KS.

Les mer om CEMR