- Vi har sett fram til dette besøket. Selv om vi har et høyt nivå på lokalt selvstyre i Norge, er det alltid nyttig at Europarådet overvåker at alle 46 medlemsland overholder forpliktelsene som følger av det europeiske charteret om lokalt selvstyre, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Helgesen møtte de to rapportørene Thibaut Guignard fra Frankrike og Carla Dejonghe fra Belgia, sammen med uavhengig ekspert Tania Groppi fra Italia.  

Det lokale selvstyre i Norge 

Besøket i Norge skal danne grunnlag for en rapport til Kongressen om hvordan Norge etterlever forpliktelsene i Europarådets charter om lokalt selvstyre. Charteret, som samtlige 46 medlemsland av Europarådet har ratifisert, representerer et felles europeisk syn på det lokale selvstyrets rolle i moderne demokratier.

Norge har ved innføringen av charteret ikke tatt noen forbehold, og er derfor folkerettslig bundet til å gjennomføre charteret i sin helhet. Alle medlemslandene blir med jevne mellomrom gjenstand for slik overvåking, og seneste tilsyn av Norge ble gjennomført i 2015.

Endelig rapport klar i oktober

I tillegg til KS møter delegasjonen fra Europarådet blant annet politisk ledelse i Kommunal- og distriktsdepartementet og Finansdepartementet, sentrale stortingspolitikere og representanter fra kommuner og fylkeskommuner.

Den endelige rapporten skal etter planen behandles av sesjonen i Europarådets Kommunalkongress i oktober i år.

Lenkeblokk Icon Les mer om det europeiske charteret om lokalt selvstyre