Ifølge Utlendingsdirektoratet vil det innen kort tid lyses ut en konkurranse for et stort antall akuttinnkvarteringsplasser. I tillegg jobbes det med å utlyse en konkurranse for ordinære mottak og mottak for enslige mindreårige.

Mange kommuner har ønsket å drifte mottak, og mange har lang erfaring. Det vil nå være mulig å planlegge for ny drift, siden UDI vil komme med nye utlysninger fremover.

Se liste over avtaler om akuttinnkvarteringsplasser som er inngått som langt på UDIs hjemmesider.

Lenkeblokk Icon UDI.no - Akuttplasseringer