- Det er imponerende å se engasjementet fra kommuner og enkeltpersoner de siste to ukene. Mange kommuner er allerede i gang med å tilrettelegge for bolig og økt bosetting som følge av krigen i Ukraina. Rask og god bosetting er viktig slik at man kommer i en mer normal tilværelse, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.

Lenkeblokk Icon Samarbeidsavtale om mottak og bosetting av flyktninger

Samarbeidsavtalen gjelder fra 2022-2025, og omfatter både innkvartering av asylsøkere frem til bosetting eller retur, samt bosetting etter vedtak om endelig opphold. Det er KS, Kunnskapsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har signert samarbeidsavtalen.

Skaffe tilveie boliger
Gjennom samarbeidsavtalen har KS forpliktet seg til å samarbeide med inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om å skaffe tilstrekkelig bosettingsplasser årlig etter behov. Forutsetningen er at de er frivillig for kommunene å vedta antallet de kan bosette årlig. I tillegg må det gis kompensasjon for utgiftene. Dette skaper forutsigbarhet for kommuner, og muligheten for å tilrettelegge for et godt tilbud.

Planlegging av asylmottak
Gjennom samarbeidsavtalen er det også regulert at KS skal sørge for gode rammebetingelse for kommunene, og ikke minst ivareta kommunens selvbestemmelse. Et annet formål med avtalen er at kommunesiden involveres ved opp og nedbygging av asylmottak, samt oppnå tilstrekkelige bosettingsplasser i kommunene årlig.