KS' hovedstyre behandlet situasjonen i Ukraina på sitt møte mandag 7. mars. Hovedstyret fattet et vedtak i fire punkter:

  1. KS vil støtte et initiativ om at medlemmer fra Russland suspenderes fra den globale kommuneorganisasjonen UCLG.

  2. KS ber Utenriksdepartementet om å vurdere styrking av program under EØS-midlene for lokal utvikling i Polen til å kunne bistå polske kommuner i deres arbeid med å ta imot flyktninger fra Ukraina og yte humanitær bistand.

  3. KS gir ikke råd til medlemmene om vennskapssamarbeidet med lokale og regionale myndigheter i Russland utover de råd som gis fra nasjonale myndigheter.

  4. KS ber nasjonale myndigheter om å endre regelverket slik at ukrainske asylsøkere kan bo hos slekt uten å miste retten til økonomisk bistand fra UDI. Dette kan gjøres ved å utvide ordningen med alternative mottaksplasser til å omfatte asylsøkere som bor hos slekt.

– Noen vil muligens kunne bo hos slekt som bor i Norge. Vi antar at de under asylsøkertiden kan få alternativ mottaksplassering, slik at de ikke mister rettigheter selv om de bor utenfor mottakssystemet, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i KS til VG.