Tidligere denne måneden ba KS' hovedstyre om endringer i regelverket slik at ukrainske flyktninger kan bo hos slektninger i Norge uten å miste rett til økonomisk bistand fra UDI.

Lenkeblokk Icon KS ber om regelendring

Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet at kommuner som har ukrainske flyktninger boende i kommunen, men utenfor asylmottakssystemet, kan få tilskudd fra UDI.

Lenkeblokk Icon Melding på regjeringen.no