Kommuner med videregående skoler har ansvar for å distribuere til alle elever under 18 år selv om de er bosatt i andre kommuner.

Tablettene skal bare benyttes hvis Kriseutvalget for atomberedskap gir råd om det, og kun på det tidspunktet og i den doseringen som anbefales.

Dersom myndighetene anbefaler at jodtabletter skal benyttes, skal de kunne deles ut til det enkelte barn innen 4 timer etter at anbefalingen er gitt.

For mer informasjon henvises det til utfyllende informasjon fra Helsedirektoratet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) til kommunene om jodtabletter som atomberedskap.

Det vises også til informasjon om jodtabletter på nettsidene dsa.no, helsedirektoratet.no og legemiddelverket.no. På siden til dsa.no finnes informasjon på norsk og 14 andre språk.