Akuttinnkvartering er et botilbud til asylsøkere ved høye ankomster. Ved akuttinnkvarteringene vil det hovedsakelig bo flyktninger fra Ukraina, men det kan også komme andre asylsøkere til akuttinnkvarteringene.  Beboerne er hovedsakelig mødre med barn, familier med barn og noen få eldre personer.

Les brevet UDI har sendt kommuner

Akuttinnkvarteringene skal drives i tråd med avtalen mellom UDI og driftsoperatør, og i tråd med krav fra UDI. Tilbudet skal være nøkternt, tilstrekkelig og sikre beboernes grunnleggende behov, og deres behov for trygghet og sikkerhet.