Avdelingsdirektør i KS, Åse Laila Snåre roser IMDi for arbeidet med veilederen.

- Erfaringer fra pandemien har lært oss hvor viktig det er å nå ut med tilgjengelig og forståelig informasjon til alle innbyggerne, og for å kunne kommunisere riktig må vi først kjenne dem vi snakker til. Rett bruk av tolk og klart språk er alltid viktig, men det handler om mer. Vi må kommunisere på en måte som både gjør oss forstått og som samtidig bygger tillit, sier avdelingsdirektør Åse Snåre.

Veilederen og rådene er utarbeidet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), og sendes nå ut til alle relevante offentlige virksomheter. KS har bidratt i arbeidet, sammen med andre aktører.

Lenkeblokk Icon Veileder

God kommunikasjon og kjennskap til egen befolkning er særlig viktig for kommunene, som er tettest på innbyggerne i en rekke sammenhenger. KS oppfordrer derfor alle kommuner og fylkeskommuner til å gjøre seg kjent med rådene og etterleve dem.

Det er også laget en huskeliste med ni gode råd for god kommunikasjon med personer med innvandrerbakgrunn. Målet er å sikre at forvaltningen når alle som bor i landet, uavhengig av norskkunnskaper og digitale ferdigheter.  

Lenkeblokk Icon Huskeliste