Det forventes at kommunene arbeider med temaene mellom samlingene, og derfor bør en av deltakerne ha ansvaret for oppfølging og koordinering av arbeidet i kommunen.

Ulike nettverk har ulik målgruppe og anbefaling for antall deltakere. De samme deltakerne må delta på alle samlingene. Det er viktig å skape kontinuitet for å få nytte av nettverkene. På alle samlingene bør personer med særskilt ansvar for nettverkets tjenester delta.

Ønsker du at vi lager et nytt nettverk eller tilbyr et nettverk i din region / kommune? Kontakt oss, se detaljer under.