Ressursbanken er laget for dere som ønsker et supplement til basisopplæringen, grunnopplæringen i Velferdsteknologiens ABC. for å få en inspirasjon, mer informasjon om fagstoffet som er beskrevet i heftene, og noen ganger at kunnskapen er satt sammen i en film som kan bidra til å forstå kompleksiteten.

Hensikten er å kunne hente ressurser som filmer, e-læring, artikler, kunnskap som kan deles. Det kan brukes til undervisning på fagdager, i avdelingsmøter, materiell til opplæringspakker, informasjonsskjermer, informasjon som kan deles på personalmøter, til bruker og pårørende møter for å nevne noe.

Ressursbanken er ikke utfyllende, den er basert på lenker og filmer som er funnet på offentlige sider hos kommuner, og på nettet.

Lenkeblokk Icon Gå til Ressursbanken for Velferdsteknologi

Se også: Ny versjon av Velferdsteknologiens ABC