Lenkeblokk Icon Morgendagens omsorg handler om å tenke annerledes (KS/Helsedirektoratet, 2015) Lenkeblokk Icon Framtidens vård och omsorg (Eskilstuna kommune, Sverige) Lenkeblokk Icon Eldre skal få bo hjemme lenger (Lister-regionen, NRK 24. oktober 2017) Lenkeblokk Icon Velferdsteknologi gir frihet, Smarthusteknologi og andre hjelpemidler (Nasjonal digital læringsarena) Lenkeblokk Icon Velferdsteknologi i praksis – Trygghetspatruljen (Trondheim kommune) Lenkeblokk Icon Velferdsteknologi fra Telenor (Bodø kommune) Lenkeblokk Icon Demens og lokaliseringsteknologi (Skien kommune 2019) Lenkeblokk Icon Velferdstilbud GPS (Bærum kommune 2015) Lenkeblokk Icon GPS-lokalisering for personer med kognitiv svikt (Oslo kommune 2017) Lenkeblokk Icon Digitalt tilsyn i institusjon (Trøndelagsløftet) Lenkeblokk Icon Verdien av digitalt tilsyn i helseomsorgen (Oslo kommune) Lenkeblokk Icon Elektronisk medisineringsstøtte hos hjemmeboende (Trøndelagsløftet 2020) Lenkeblokk Icon Elektronisk medisindispenser i Lørenskog kommune (2018) Lenkeblokk Icon Digital nærhet – digitalt tilsyn (Møteserien "Digital nærhet", HELSEINN #6) Lenkeblokk Icon Velferdsteknologi på aldershjem (Nasjonal digital læringsarena 2019) Lenkeblokk Icon Digitalt tilsyn på sykehjem (Sykehjemsetaten, Oslo kommune)