Lenkeblokk Icon Velferdsteknologi - ansvar for egen helse (Digital hjemmeoppfølging, Oslo kommune) Lenkeblokk Icon I aktivitet med KOLS (Oslo kommune) Lenkeblokk Icon Aktiv og selvstendig (Oslo kommune) Lenkeblokk Icon Større trygghet (Oslo kommune) Lenkeblokk Icon Avstandsoppfølging – sett fra fastlegens ståsted (Oslo kommune) Lenkeblokk Icon Velferdsteknologi i Oslo kommune (Oslo kommune) Lenkeblokk Icon Velferdsteknologi som verktøy for å avhjelpe utfordringer i covid-19 pandemien (Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, KS) Lenkeblokk Icon Systematisk oppfølging og dokumentasjon (Oslo kommune) Lenkeblokk Icon Telemedisin Agder (Telma – Digital hjemmeoppfølging på Agder) Lenkeblokk Icon Aktuelle brukergrupper innen telemedisin (Telma – Digital hjemmeoppfølging på Agder) Lenkeblokk Icon Digital hjemmeoppfølging (PA Consulting - Digital hjemmeoppfølging) Lenkeblokk Icon Digital nærhet – avstandsoppfølging (Møteserien "Digital nærhet", HELSEINN #1) Lenkeblokk Icon Velferdsteknologi på aldershjem (Nasjonal digital læringsarena 2019)