Lenkeblokk Icon Anskaffelser av velferdsteknologi (Møteserien "Digital nærhet", HELSEINN) Lenkeblokk Icon E-helse (Agder 2020) Lenkeblokk Icon ALV – informasjonssider (Arena for Læring om velferdsteknologi (ALV), Møre om Romsdal)