Nettverkskoordinatorene er frikjøpt helt eller delvis fra stillingen i sin kommune. De tar ansvar for å koordinere, samarbeide og drive nettverksarbeid på velferdsteknologiområdet og digital hjemmeoppfølging i sin region. De samarbeider også på tvers av regioner med de andre nettverkskoordinatorene og deltar i felles møter og nasjonalt arbeid som KS fasiliterer.

Regionale nettverkskoordinatorer 

Region

Nettverkskoordinator

Mailadresse

Agder

Silje Skeie Stray(hovedkontakt)

Christina Hagtvedt Paulsen

silje.skeie.stray@grimstad.kommune.no


Christina.H.Paulsen@kristiansand.kommune.no

Innlandet

Tor Sætrang
Nettverkskoordinator

 

Prosjektleder

Prosjektleder

 

tor.saetrang@hamar.kommune.no

 

Marita Aaheim, E-post: marita.aaheim@regionkontoret.no Mobil: 95856933

Eirunn Bjørkheim e-post: eirunn.bjorkheim@etnedal.kommune.no Mobil: 90604645

 Nordland

Anette Skogstad (hovedkontakt)

Vibeke Tellmann

anette.skogstad@bodo.kommune.no


Vibeke.Tellmann@bodo.kommune.no

Oslo

Live Sofie Engmark

live.engmark@hel.oslo.kommune.no

Rogaland

Solveig Økland

Trine Vos

 

Trine.Pernille.Langoen.Vos@sandnes.kommune.no

Troms og Finnmark

Trond Aardal (Hovedkontakt)

Ingebjørg Riise

Kees Jan Verhage

trond.aardal@skjervoy.kommune.no

 

ingebjorg.riise@tromso.kommune.no

kees.verhage@harstad.kommune.no

Vestfold og Telemark

Trine W. Eknes (Hovedkontakt)

Geir Nordheim

Ragnar Aunan

 

trie0312@nome.kommune.no

geir.nordheim@skien.kommune.no

ragnar.aunan@tonsberg.kommune.no

Møre og Romsdal

Benedicte Nyborg

benedicte.nyborg@kristiansund.kommune.no

Trøndelag

Hilde M.L Pettersen-Bromseth (hovedkontakt)

Solrunn Hårstad

Elise Klæbo Vonstad

Hilde-Merete-Leirbekk.Pettersen-Bromseth@namsos.kommune.no

 

Solrunn.Harstad@varnesregionen.no

elise.klabo.vonstad@trondheim.kommune.no

Vestland

Kjell Olav Bondevik (hovedkontakt)

Kari Eidnes Bjørkheim

Anita Lønnebakken Sævild

kjell.olav.bondevik@luster.kommune.no

kari.eidnes.bjorkheim@sunnfjord.kommune.no

Anita.Sevild@vaksdal.kommune.no

Viken

Wencke V. Aase

Martin Korsnes

Tonje Myrvold

Marthe Dreyer

Ingegerd Kleivdal

wencke.aase@modum.kommune.no

Martin.Korsnes@hol.kommune.no

litomy@fredrikstad.kommune.no

marthe.dreyer@frogn.kommune.no

ingegerd.kleivdal@nordrefollo.kommune.no

 

Koordinatorens rolle

Nettverkskoordinatorene som har ansvar for kommunene i din region vil invitere til deltakelse i nettverket, dele informasjon, invitere til aktiviteter og gi råd og veiledning i tråd med formålet til nettverket.

Det er de regionale digitaliseringsnettverkene som har hatt prosessen med å foreslå og velge nettverkskoordinatorer fra sin region.

Dagens nettverkskoordinatorer har alle erfaring med velferdsteknologi, og de fleste har vært med prosjektet Trygghet og Mestring. De kjenner derfor godt til det nasjonale velferdsteknologiprogrammet og måten man har jobbet sammen med kommunene om velferdsteknologi i dette programmet.

Flere av nettverkskoordinatorene deltar også i det pågående spredningsprosjektet om digital hjemmeoppfølging. Enkelte deltar også i spredningsprosjektet Velferdsteknologi til barn, unge og voksne med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser.