-  Velferdsteknologi er et viktig tiltak for å møte demografiutfordringene og er høyt prioritert i kommunesektoren. Samtidig vet vi at mange kommuner strever med innføring, og at det å hente ut gevinster tar tid. Derfor har vi sammen med kommuner laget denne modellen basert på kommuners erfaringer om hva som må til for å lykkes. Modellen tydeliggjør at innføring av velferdsteknologi er sektorovergripende. Tverrfaglig samarbeid og eierskap hos lederne er avgjørende, sier avdelingsdirektør i KS Terje Wistner.

Lenkeblokk Icon Helhetlig tjenestemodell

Endringsledelse, tverrfaglighet, helhetlig implementering og gevinstrealisering er identifisert som nødvendig kompetanse for å lykkes med implementering av velferdsteknologi. Det viser en kartlegging Sopra Steria har gjort for KS.

Lenkeblokk Icon Nødvendig kompetanse for å hente gevinster ved innføring av velferdsteknologi Lenkeblokk Icon Kommunal sektors ambisjoner