KS foreslår følgende:
«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om at personkrets for toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester utvides tilsvarende endringen i aldersgrensen for rett til brukerstyrt personlig assistanse»

Begrunnelse: KS er uenig i departementets konklusjon om at en utvidelse for de over 67 år på sikt ikke innebærer større kostnader.

Lenkeblokk Icon Brevet fra KS - med utdyping av saken