Fra mandag 26. oktober streiker Legeforeningen, fordi KS har sagt nei til kravet om at ut over et gjennomsnitt på sju timer pr.uke, skal fastleger selv kunne velge om de vil ha legevakt. 

Les mer: Vi må sikre innbyggerne legevakt

Les mer: Fakta om fastlegeordningen og legevakt

KS er enig med Legeforeningen i at dagens legevaktsystem har nådd en grense. Arbeidsbelastningen for fastlegene mange steder er høy og særlig i små distriktskommuner er legevaktbelastningen stor. KS har derfor sagt at vi vil ha et nytt system for legevakt.

Nye måter å organisere legevakt på

- KS har ikke fasitsvaret på hvordan framtidens legevakt bør organiseres, men vi vet at dagens ordning ikke er mulig å videreføre i små kommuner med lange avstander mellom folk. Derfor er forsøkene som er satt i gang i Romsdal og i Sogn og Fjordane veldig interessante, sier direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø.

Erfaringene fra forsøkene, som kalles legevaktpiloter, kan få stor betydning for å finne gode måter å organisere legevakt på flere steder i landet.

– Dette er viktige forsøk, som vi må lære av, sier Gangsø.

De to geografiske områdene som er valgt ut til å være legevaktpilot er:

  • Sunnfjord og Ytre Sogn interkommunale legevakt som består av kommunene: Askvoll, Balestrand, Bremanger, Høyanger og Hyllestad
  • Molde interkommunale legevakt som består av kommunene: Molde, Hustadvika, Aukra, Sunndal og Rauma

Les mer om forsøket i Sogn og Fjordane: Nyskapande legevaktsamarbeid blir nasjonal pilot

Kan få hjelp på sykehjemmet

Målet med legevaktpilotene er å finne løsninger som gjør legevaktarbeidet mindre belastende samtidig som innbyggerne får et bedre tilbud. Her er noen av tiltakene, som gjøres:

  • Sykepleiere, ambulansearbeidere og leger som jobber med akuttberedskap i området får opplæring og trener sammen på hvordan de skal jobbe på en ny måte.
  • Innbyggerne i småkommunene behøver ikke lenger reise helt til legevakten, men kan få hjelp på sykehjemmet i kommunen.
  • Sykepleieren på sykehjemmet undersøker pasienten og tar avtalte prøver og behandling. Hvis pasienten trenger legehjelp, kobles legevaktlegen opp på video.
  • Sykepleieren har tilgang på moderne teknologisk utstyr som nærbildekamera og digitalt stetoskop, som kan brukes samtidig som videolegen vurderes pasienten.
  • Det er også mulig å kontakte sykehuslege på video ved behov. På denne måten inngås det mer forpliktende samarbeid mellom sykehusene og kommunene om akuttberedskap.

Les mer om videolegevakt på Molde kommuner nettsider

Ler mer om de interkommunale legevaktene i Sunnfjord og Ytre Sogn og Romsdal på NRK.no og på regjeringens nettsider