Fastlønte fastleger tjener i snitt over 1 million kroner. I tillegg får legen beholde takster og egenandeler for arbeid på legevakt.

Næringsdrivende fastleger har i snitt en bruttoinntekt på rundt 1,5 millioner kroner. Dette omfatter også godtgjøring for arbeid på legevakta og andre allmennlegeoppgaver på sykehjem, helsestasjonen eller lignende.

Dette kan illustreres i to eksempler som viser den typiske bylegen og distriktslegen.  

  Bylegen Distriktslegen
Listelengde 1300  700 
Andre allmennlegeoppgaver
(KS/PAI statistikk)
6 timer i uka på Helsestasjonen
45 % deltidsstilling på sykehjemmet
Legevakt Lite arbeid på legevakt Firedelt vaktordning – hjemmevakt.
Inntekt:    
Inntjening i legepraksisen
(brutto inntekt)
kr 1,5 mill. kr 1,7 mill.
Herunder:    
Lønn for 6 t. per uke på Helsestasjonen kr 140.000
(Årslønn kr 860.900)
 
Lønn 45 % stilling   kr 410.000
(Årslønn kr 901.000)
Praksiskompensasjon
(SFS 2305 § 4 pkt. 4.1)
kr   60.510
kr 139.820
Legevakt 
(beredskapsgodtgjøring for hjemmevakt i vaktklasse 1)
 

kr 264.000 (+takster ved utrykning)