En tilsvarende henvendelse er også kommet til direktoratet fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Svaret fra helsedirektoratet foreligger nå, og Helsedirektoratet konkluderer med at kommuneleger har rett, og etter forholdene også kan ha plikt, til å dele informasjon om smittede eller antatt smittede, men også nærkontakter for smitteoppsporings- og overvåkingsformål.  Det opplyses videre at de vurderer å utarbeide en veileder om smittesporing.

Svarbrevet fra Helsedirektoratet til KS og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark kan leses her.

Lenkeblokk Icon Svar på spørsmål om adgang til deling av informasjon mellom kommuneleger i arbeidet med smittesporing - Covid-19