Tallenes tale er klar: Vi får en tydelig aldring i samfunnet, og om femten år vil det for første gang være flere eldre (65+) enn barn og unge (0-19) i Norge. Aldringen blir klart sterkest i distriktene: I 2040 vil mer enn hver tredje innbygger i en del distriktskommuner ha passert 70 år. 17 prosent av befolkningen er over 65 år. I 2040 vil denne andelen ha økt til 22 prosent. De fleste eldre mellom 65 og 85 år bor hjemme og klarer seg fint.

Spørsmålet er dermed: Hvordan skape aldersvennlige samfunn?

KS har tatt til orde for å forsterke satsingen på aldersvennlige lokalsamfunn. Det er fornuftig forebyggende arbeid som involverer frivillige og samfunnet som helhet til å møte de demografiske endringene som kommer. Det trengs gode partnerskap, nettverksarbeid og lokal tilpasning for å få det til.

Dette var bakgrunnen for KS` initiativ til dialogkonferanse 31.oktober for lokalpolitikere og kommuneadministrasjon. Der deltok blant andre statssekretær Anne Bramo (Frp) fra Helse- og omsorgsdepartementet, og dr. Diane Wu fra WHO – verdens helseorganisasjon. Se intervjuet med Dr. Wu i videoen over.