Lenkeblokk Icon Undersøkelse om heldøgns omsorgsplasser - fremtidens behov (PDF)

Undersøkelsen ble sterkt forsinket pga. covid-19 utbruddet og flere kommuner svarte dermed mye senere enn normalt.

213 av 356 kommuner, eller 59,8 prosent av kommunene svarte på undersøkelsen. Disse kommunene representerer til sammen 68 prosent av befolkningen. Kommunene er spurt om sine planer for ferdigstillelse av antall nye plasser og utfasing av og fornyelse/moderniseringer av plasser i 2020 og i økonomiplanperioden.