Forsøksordningen startet opp 1. mai 2016. Fire kommuner har deltatt. Målet med forsøket er å undersøke om statlig finansiering kan bidra til økt likebehandling over kommunegrensene og sikre at brukernes behov dekkes på en bedre måte enn i dag.

Forsøket følgeevalueres

Den første hovedrapporten (2016) var en nullpunktsmåling som kartla status i deltakerkommunene ved oppstart av forsøket. Den andre hovedrapporten analyserer hvordan utviklingen har vært i løpet av det første året forsøket har pågått. Nå foreligger en tredje evalueringsrapport som ser på utviklingen de to første årene av forsøket.

Helsedirektoratet er ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet og for følgeevalueringen. Rapporten er utarbeidet av Agenda Kaupang og Proba samfunnsanalyse.

Ikke mulig å gi samme oppfølging til alle

- Det er flott at de fire kommunene som har deltatt i forsøket har lært av hverandre og fått svært tett oppfølging av Helsedirektoratet. Det er en effekt vi ser gjennom nettverk generelt, og som KS har god erfaring med gjennom våre nettverk på området, sier direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide.

- Men det vil ikke være mulig for Helsedirektoratet å gi en tilsvarende tett oppfølging til mange kommuner, dersom dette forsøket skulle generaliseres etter avslutning av forsøket. Evalueringen av de fire kommunene viser at de gjennom forsøket har fått økt sine kostnader med om lag 15 prosent fra 2015 til 2017, men ikke antall brukere. De har fått utbetalt et mye høyere beløp fra staten i forsøket enn hva som er trukket ut av rammene deres. Det er selvsagt veldig hyggelig for disse kommunene, men det er særdeles usannsynlig at staten ville akseptere å øke bevilgningene til hele kommunesektoren i denne størrelsesordenen, sier Eide.

Har bedt flere kommuner delta

Direktoratet har nå sendt ut invitasjon til flere kommuner om å bli med på forsøket.

- Det må selvsagt de aktuelle kommunene vurdere på fritt grunnlag. Men dette er et kostbart forsøk for staten. Fra KS' side er vi opptatt av at det er andre pågående prosesser enn dette forsøket som har større betydning for kvalitet, innovasjon og pasientsikkerhet i hele kommunehelsetjenesten. Det gjelder i særdeleshet framdriften i forprosjekteringen av Én innbygger, én journal. I den grad det er kamp om midlene internt i Helse- og omsorgsdepartementet mellom ulike prosjekter, er det svært viktig at regjeringen prioriterer det viktigste først, sier Helge Eide.

Lenkeblokk Icon Les rapporten