Kommunene er spurt om sine planer for ferdigstillelse av antall nye plasser og utfasing av og fornyelse/moderniseringer av plasser i 2019 og i økonomiplanperioden.

225 av 422 kommuner (53,3 prosent) svarte på undersøkelsen. Disse kommunene representerer til sammen 69,8 prosent av befolkningen. 

Lenkeblokk Icon Last ned rapporten om behovet for omsorgsplasser (pdf)