Rapport

Lenkeblokk Icon Fagfornyelsen, profesjonsfellesskap og partssamarbeid

Prosjektet er gjennomført av SINTEF og NTNU som også har vurdert hvordan lærere, tillitsvalgte, skoleledelse og lokale skolemyndigheter kan bidra til å styrke profesjonsfellesskapet i dette arbeidet. 

Funn

  • Profesjonsfellesskapet defineres ulikt ved de fem skolene. Også aktører utenfor skolen kan være viktig allierte for skolen selv om de ikke defineres som den del av profesjonsfellesskapet.
  • Arbeidet med fagfornyelsen har gitt lærerne et større handlingsrom ved at ledelsen har vist tillit til at de kan utvikle ny undervisningspraksis og lage planer for å realisere fagfornyelsen. Samtidig er det viktig at det blir lagt tydelige rammer og struktur for arbeidet.
  • Samtlige skoler i prosjektet har tatt i bruk kompetansepakkene til Utdanningsdirektoratet.
  • Partsdialogen mellom tillitsvalgte og skolens ledelse, og mellom skoleeier og hovedtillitsvalgte, er ikke utnyttet godt nok, men begge parter ønsker et tettere samarbeid.