Ipsos har på oppdrag fra KS gjennomført FoU-prosjektet «Digitale konsekvenser av Covid-19 for kommunal sektor.

Rapporten kan leses her

- Undersøkelsen bekrefter at kommunesektoren har evne til å omstille seg, og raskt tar i bruk digitale løsninger. Erfaringene vi tar med oss fra det siste året er med og gir et godt grunnlag når vi skal løfte digitaliseringsarbeidet i kommunene. Jeg tror vi vil se økt interesse for mer samhandling i tida fremover,  sier styreleder i KS Bjørn Arild Gram.

Størst økning innen utdanning og oppvekst

84 % av kommunedirektører oppgir at utdanning og oppvekst peker seg ut som en sektor hvor det har vært spesielt stor økning i bruk av digitale løsninger under Covid-19. 53 % av kommunedirektørene oppgir at det har vært en spesielt stor økning i bruk av digitale løsninger innenfor helse og omsorg.

Mer positive til digital samhandling

93 % av kommunedirektørene svarer at de er blitt mye eller litt mer positiv til digital samhandling nå, enn hva de var før Covid-19. 89 % av kommunalsjefene og 85 % av de hovedtillitsvalgte er blitt mye eller litt mer positive til digital samhandling enn hva de var før Covid-19.

Bedre kvalitet og tilgjengelighet

82 % av kommunalsjefene svarer at digitale løsninger har gjort tilgjengeligheten i tjenesteytingen mye eller litt bedre enn før Covid-19. 50 % oppgir at den økte digitaliseringen også har ført til mye eller litt bedre kvalitet i tjenesteytingen innenfor eget tjenesteområde. I tillegg svarer 78 % av kommunalsjefene at kapasiteten/produktiviteten i eget tjenesteområde har blitt mye eller litt bedre som resultat av innføringen av nye eller økt bruk av eksisterende digitale løsninger.

Bedre samhandling med andre kommuner

71 % av kommunedirektørene svarer at egen kommunes samhandling eksternt med andre kommuner har blitt mye eller litt bedre som resultat av økt bruk av digitale løsninger under Covid-19. 59 % av kommunedirektørene svarer også at samhandlingen internt mellom ansatte i egen kommune har blitt mye eller litt bedre etter økt bruk av digitale løsninger under Covid-19.