Tilgjengelighetserklæringen og hvordan gjøre det riktig

Alle virksomheter i offentlig sektor plikter å ha på plass tilgjengelighetserklæringer på sine nettsteder innen 1. februar 2023. Digitaliseringsdirektoratet har utviklet en felles løsning for offentlig sektor. Den er obligatorisk å bruke for offentlige virksomheter.

Krav

Du bør starte med den viktigste jobben allerede nå, med å sette deg inn i kravene og få oversikt over løsningen din om hvordan dere ligger an. Minstekravene er de 35 som gjelder fra før, i tillegg til de 12 nye som gjelder fra februar 2023.

Kravet er at det er publisert en tilgjengelighetserklæring for hvert nettsted som virksomheten er ansvarlig for, og som virksomheten bruker for å tilby informasjon eller tjenester til innbyggere/brukere. Nettstedet skal være knyttet til virksomheten alminnelige funksjon. Et nettsted forstås som et sett eller en samling av relaterte nettsider med felles formål, som er eid av samme virksomhet, og som vanligvis ligger på samme domenenavn på internett. Et nettsted kan bestå av en eller flere nettsider.

Kommuner må være særlig oppmerksom på at deres nettsted med nettadresse på formen [kommunenavn].kommune.no/ skal ha en egen tilgjengelighetserklæring. Dette selv om hoveddomenet er kommune.no og [kommunenavn].kommune.no er et underdomene.

Det er foreløpig ikke krav om å ha erklæring for app-er, det kommer senere.

Lenkeblokk Icon Les mer om tilgjengelighetserklæring hos UU tilsynet

Er det hjelp å få?

Send e-post til UU-tilsynet dersom du har spørsmål om regelverket og om løsingsforslag: post@uutilsynet.no. De svarer innen 10 arbeidsdager.

Lenkeblokk Icon Les mer om webinarer som UU-tilsynet arrangerer Lenkeblokk Icon Les mer på UU-tilsynets nettsider

IKT ORKIDÈ

På nettsidene til IKT ORKIDé finner du informasjon om universell utforming av IKT-løsninger, mellom annet om utforming av tilgjengelighetserklæringer. Informasjonen er særlig rettet mot de utfordringene som kommunal sektor står overfor.

De regionale digitaliseringsnettverkene samarbeider om å nå alle kommuner og fylkeskommuner med målrettet informasjon og kompetanseheving, og samler derfor all informasjon på IKT ORKIDés nettsider om universell utforming av IKT-løsninger.

IKT ORKIDÈ er et interkommunalt samarbeid for Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Rindal, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll.

Lenkeblokk Icon Presentasjon fra IKT ORKIDÉ som illustrerer arbeidet med tilgjengelighetserklæring