KS fagråd for informasjonssikkerhet og personvern arrangerte webinaret Sikker kommune 2023 den 15. november. Dette webinar ga kommunene mulighet til å oppdatere seg på den nyeste utviklingen innenfor informasjonssikkerhet og personvern som spesifikt er tilpasset kommunenes behov.

Lenkeblokk Icon Opptak fra Sikker Kommune 2023

I webinaret fikk du blant annet få høre forsker Morten Goodwin snakke om hvordan kunstig intelligens påvirker informasjonssikkerheten i kommunen, SkoleSEC ga en fersk status på arbeidet med Google DPIA og det ble paneldebatt om ny norm for skolesektoren. Flere andre eksperter delte innsikt på området. 

KS lanserte også en stor informasjonskampanje om informasjonssikkerhet som kommunene gratis kan benytte i månedene fremover. Her vil alt materialet bli tilgjengelig på ks.no fra den 15. november. 

Lenkeblokk Icon Kampanje for IT-sikkerhet i kommunesektoren

Webinaret og alt informasjonsmateriell er gratis.

Se hele programmet her

09.00 – 09.15 Velkommen ved Asbjørn Finstad, KS
09.15 – 10.15 Sikkerhet i AI alderen ved forsker Morten Goodwin

10.20 – 10.50 What the phish? – ved Martin Ingesen 

10.50 – 11.00 Pause

11.05 – 11.35 24/7 SOC – Kaster vi penger på luftslott? ved Alexander Hatlen fra Horten kommune

11.35 – 12.00 Lunsj

12.00 – 12.45 Lansering av ny informasjonskampanje for informasjonssikkerhet
Åpning ved KS. Hvorfor denne kampanjen er viktig ved Ole Mangus Stensrud, Østre Toten kommune. Hvordan bruke kampanjen ved Suhail Mushtaq.

12.45 – 13.00 Felles sikkerhetskrav i kommunal sektor ved Suhail Mushtaq
13.00 – 13.50 SkoleSec – Foredrag om Nasjonal DPIA for Google Workspace for Education og panelsamtale om veien videre for personvern i skolen er en adferdsnorm

13.50 – 14.00 Pause

14.00 – 14.30 NIS2 direktivet og lov om digital sikkerhet ved Kamilla Mjøs med flere
14.35 – 15.05 Trusselbilde ved Telenor Sikkerhet ved Eirik Knutssen Moen og Thomas MacFarlane
15.05 – 15.15 Avslutning og takk for nå ved KS fagråd for informasjonssikkerhet