DIKT-konferansen 2024

Foto: Illustrasjon: Bly

Lenkeblokk Icon Informasjon og påmelding her

Norsk kommunalteknisk forening inviterer igjen til DIKT-konferansen 2024, en konferanse med et offensivt blikk på digitalisering av kommunaltekniske tjenester.
Konferansen er en sentral møteplass for digitalisering av bygg, bolig, veg og park. KS er, sammen med flere andre sentrale aktører, samarbeidspartner i denne konferansen.

Lenkeblokk Icon Informasjon og påmelding her

Årets konferanse vil særlig løfte muligheter og utfordringer rundt kunstig intelligens. Programmet løfter diskusjoner om jakten på presise styringsdata, inviterer nystiftede KS Digitale fellestjenester til å gi løypemelding om hvordan de arbeider og Standard Norge foredrar om standardisering som en nøkkel til samarbeid og effektivitet. Deltakerne kan velge mellom to temaparalleller; bygg og eiendom eller vei og park.

Mot slutten vil digitaliseringsminister Karianne Tung holde innlegg om regjeringens digitaliseringsstrategi. Det er neppe tilfeldig, på åttende mars, at konferansen utpå ettermiddagen inviterer til fagprat med kvinneperspektiv.

Konferansen finner sted på Kommunenes hus 8. mars og kan delvis følges digitalt.