Til hovedinnhold

For ansatte og ledere

Hvilken digitale kompetanse trenger ansatte og ledere i kommunen? Her finner du lenker, verktøy og rapporter, i og på tvers av sektorer.

Artikler

Oppvekst og utdanningFoto: Bly

Oppvekst og utdanning

Styrking av digital kompetanse for ulike grupper ansatte som jobber i og for barnehage og skole er viktige innsatsområder i KS.

Tekniske tjenesterFoto: Bly

Tekniske tjenester

Digitalisering og geodata bidrar til å sikre velfungerende tjenester innen planlegging og utbygging. Digitale fellesløsninger bidrar til økt tjenestekvalitet og mer effektiv forvaltning, drift og vedlikehold av kommunal infrastruktur og tekniske systemer.

Helse og omsorgFoto: Bly

Helse og omsorg

Digitalisering og smart bruk av teknologi er sentrale virkemidler for å møte de demografisk utfordringene vi står overfor. Digitalisering vil bidra til økt kapasitet og pasientsikkerhet, slik at vi får effektive og trygge helsetjenester.

Administrativ ledelseFoto: Mostphotos

Administrativ ledelse

Digital omstilling er teknologidrevet og administrative ledere må forstå strategisk IKT, ha kunnskap om personvern, sikkerhet, diskriminering, retningslinjer og lovverk. Hvilken påvirkning har teknologien på organisasjonens virksomhetsmodell?

VelferdsteknologiFoto: Illustrasjon: Wemake

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi handler om å gi personer med hjelpebehov bedre livskvalitet, økt trygghet og større mulighet til å klare seg på egenhånd.

Digihelse – meldinger og kalender på helsenorge.noFoto: Siv Dolmen

Digihelse – meldinger og kalender på helsenorge.no

Innbyggerne kan trygt og enkelt administrere avtaler og kommunisere med den kommunale helsetjenesten med meldinger og kalendervisning på helsenorge.no. Foto: Siv Dolmen.

DigiHelsestasjonFoto: Illustrasjon: Helsenorge

DigiHelsestasjon

DigiHelsestasjon er en meldingstjeneste mellom helsestasjons- og skolehelsetjenesten og innbygger. Her kan innbygger på en sikker og trygg måte sende og motta meldinger, få oversikt over avtaler, motta varslinger og få tilgang til relevant informasjon.

Veikart for tjenesteinnovasjonFoto: Bly

Veikart for tjenesteinnovasjon

Veikart for tjenesteinnovasjon er en verktøykasse for deg som vil skape bedre tjenester for innbyggerne i din kommune.

Foto: Bly

Ansatte

På denne siden finner du ressurser til å gjennomføre et tre ukers kurs for dine ansatte for å utvikle kultur og kompetanse i personvern og informasjonssikkerhet.

Prosjekter og verktøy

Les flere artikler

Les mer om digital kompetanse

KONTAKT