Til hovedinnhold

Digital kompetanse

Digital kompetanse er de digitale kunnskaper og ferdigheter man trenger for å delta i arbeid, utdanning, samfunnsliv og ulike sosiale sammenhenger. Digital dømmekraft er også en viktig del av den digital kompetansen.

Artikler

Hva er grunnleggende digital kompetanse?

Grunnleggende digital kompetanse er viktig for innbyggerens deltakelse i samfunnet. For å kunne ta i bruk offentlige digitale tjenester og for å forhindre digitalt utenforskap er det nødvendig at innbyggerne har grunnleggende digital kompetanse.

Digihjelpen

Digihjelpen

Denne netthåndboken er ment som hjelp til kommuner som ønsker å utvikle eller videreutvikle veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse for sine innbyggere. Her finner du tips og råd for etablering og utvikling av et kommunalt veiledningstilbud.

Gode råd for å lykkes med teknologistøttet læring på arbeidsplassen

KRONIKKER

Fra digitalt utenfor til innenfor

Omtrent 14 prosent av den norske befolkningen over 16 år har liten eller ingen digital kompetanse. Samtidig fortsetter digitaliseringen av Norge. Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, sier at Norge ikke kan leve med et digitalt klasseskille.

SISTE OM DIGITAL KOMPETANSE

Les flere artikler

KONTAKT