Møteplassene våre har blitt viktigere – og kommunene har digitalisert i et tempo få hadde sett for seg

Bjørn Arild Gram, styreleder i KS

- Og det vil jeg takke dere for, sa ministeren under KS konferansen eKommune. Linda Hofstad Helleland mente at fellesløsninger er bedre utnyttelse av samfunnets ressurser.

Evne til omstilling

- Pandemien har vært en belastning, men også vist at kommunesektoren har en stor evne til omstilling og at innovasjonskraften i aller høyeste grad finne i kommune-Norge, sa Bjørn Arild Gram under sitt åpningsinnlegg eKommune.

KS styreleder viste til verdien av fellesskap og samhandling det siste året.

- Vi har sett at ideer til nye digitale løsninger oppstår ett sted, utvikles, testes og spres videre. Møteplassene våre har blitt viktigere – og kommunene har digitalisert i et tempo få hadde sett for seg.

Samarbeidet mellom offentlig og privat sektor må fortsatt videreutvikles. Dette gjelder særlig når det samhandles til innbyggers beste på tvers av fagsektorer, deling av data for utvikling av gode løsninger, samordning av arbeidet med personvern og informasjonssikkerhet og ikke minst gode modeller for felles forvaltning og finansiering av nasjonale fellesløsninger.

Lenkeblokk Icon Ny rapport - pandemien satte fart på digitaliseringen i kommunene

- Kommunesektoren er et eget folkevalgt forvaltningsnivå med selvstendige oppgaver og grunnlovsfestet selvstyre. Da blir det ikke bare en tvangstrøye, men også brudd med norsk tradisjon for maktfordeling om kommunene pålegges nye oppgaver eller nye digitale løsninger gjennom lovgivning uten at konsekvensene kompenseres økonomisk. Det er heller ingen god ide å pålegge kommunene å betale for digitale løsninger  de selv ikke bruker, sa Bjørn Arild Gram.

Løvemamma

Nettopp sammenhengende tjenester med brukeren i sentrum, er Bettina Lindgren, styreleder i Løvemammene, opptatt av. Løvemammane jobber for bedre system og vilkår for barn og foreldre med barn med psykofunksjonshemmede lidelser.

- Det er ikke barna som sliter oss ut, men systemet, sa Bettina. Journaler som ikke kan sendes mellom behandlingsapparatet, traumatiske samtaler som må fortelles på nytt til hver instans, behovet for et system som samhandler digitalt bedre enn i dag, er stort.

Dekning er forutsetning

I 2020 overtok fylkeskommunene oppgaven med å forvalte de statlige bredbåndsmidlene fra staten (Nkom). I rapporten «Hvordan sikre god nok ekominfrastruktur i alle landets kommuner?» deler fylkeskommunene erfaringer og utfordringer etter det første året som forvaltere av bredbåndsmidlene.  Undersøkelsen viser at det var behov for dobbelt så mye som det regjeringen bevilget.

Nylig kom Regjeringens melding om den digitale grunnmuren og den videre bredbåndsdekning.

- Det er helt avgjørende at alle kan knyttes til høyhastighets bredbånd, og at det kommer på plass i løpet av få år. Vi kan ikke tilby de samme tjenestene til alle våre innbyggere om det ikke skjer, sa Bjørn Arild Gram.