Hovedfunksjonen i SvarUt-tjenesten er å formidle informasjon mellom avsender og mottaker. SvarUt tar ansvar for å formidle avsenders forsendelse via den kanalen mottaker har valgt. 

SvarUt-tjenesten benytter følgende nasjonale komponenter

  • ID-porten (Difi) (forsendelse via sikre kanaler)
  • Altinn (Brønnøysundregistrene)
  • Digital postkasse til innbyggere (Difi)
  • Kontakt- og reservasjonsregisteret (Difi)
  • Oppslag for digital adresse
    • Det sentrale folkeregisteret (Skatteetaten)
    • Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene)

Mer enn 400 kommuner, alle fylkeskommuner, nærmere 100 statlige virksomheter og flere kommunale foretak benytter tjenesten (per 1. desember 2018).