Hovedfunksjonen i SvarUt-tjenesten er å formidle informasjon mellom avsender og mottaker. SvarUt tar ansvar for å formidle avsenders forsendelse via den kanalen mottaker har valgt. 

SvarUt-tjenesten benytter følgende nasjonale komponenter

  • ID-porten (Difi) (forsendelse via sikre kanaler)
  • Altinn (Brønnøysundregistrene)
  • Digital postkasse til innbyggere (Difi)
  • Kontakt- og reservasjonsregisteret (Difi)
  • Oppslag for digital adresse
    • Det sentrale folkeregisteret (Skatteetaten)
    • Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene)

Det er 719 avtaler hvor alle fylkeskommuner og kommuner er kunde. Resterende er andre kommunale foretak, statlige, og andre (mars 2024).