KS, Difi og Altinn har mottatt brev om utfordringer knyttet til mottak av sensitive personopplysningar i Altinn innboks. Dette gjelder både private og offentlege virksomheter. Avvik dreier seg om meldinger som går til personer som ikke har tjenestlige behov eller som ikke skal ha tilgang til innholder på grunn av taushetsplikten. Dette kan skyldes at mottakervirksomheten ikke har tatt kontroll på bruk av roller og delegering i Altinn. Ansvaret for dette ligger hos mottaker. 

Les mer informasjon her:

Lenkeblokk Icon Uttalelse fra KS, Difi og Altinn

KS, Difi og Altinn har etablert et samarbeid om løsninger på kort og lang sikt. Målsetningen er å sikre at tilgang til taushetsbelagt informasjon sendt til Altinn innboks blir tryggere. 

Her finner du informasjon om roller og tilganger i Altinn