Det er viktig at alle virksomheter har gode rutiner for mottak av post i Altinn. Dette er spesielt viktig for oppfølging av taushetsbelagt post, der det kan ha konsekvenser for enkeltmennesker dersom meldingene ikke kommer frem som de skal. Det er svært viktig at de ansatte som skal ha tilgang til taushetsbelagt post fra andre virksomheter, er satt opp med de tilganger de trenger i Altinn.

Digitaliseringsdirektoratet, som tilbyr tjenesten for å sende taushetsbelagt informasjon gjennom tjenesten «taushetsbelagt post», har publisert en påminnelse til virksomheter som sender og mottar forsendelser i denne tjenesten. Vi oppfordrer våre medlemmer til å lese påminnelsen.

Kommuner og fylkeskommuner kan sende «taushetsbelagt post» i Altinn direkte, via egne fagsystemer og gjennom KS' løsning SvarUt. Ved forsendelse gjennom KS' SvarUt-løsning, får mottakerne et varsel, i tillegg til selve meldingen. I varselet om melding fremkommer det også hvordan de kan sette opp tilgangene i Altinn, slik at de får lest meldingene som er sendt. Meldingen sendes alltid, uavhengig av oppsett i Altinn, og uavhengig av varslingen i Altinn. Dette er gjort som ledd i å informere mottakerne om hvordan de skal sette opp lesetilgangene for å sikre at meldingene kommer frem som de skal. Varselet sendes til virksomhetens e-postadresse som er registrert i Altinn.