Les mer om Digihelse

Foto: Shutterstock

Lenkeblokk Icon Les mer om Digihelse

En av oppgavene som kommunene må arbeide med er å få innbyggerne til å bruke helsenorge.no. For en del innbyggere, spesielt de eldre, er helsenorge.no lite kjent fra før. – På våre nettsider www.ks.no/digihelse ligger det forslag til materiale som kommunene fritt kan ta i bruk.Det lønner seg å involvere de ansatte i tjenestene med markedsføringen, slik at man sammen kan komme med forslag til hvordan man kan nå ut til innbyggerne, sier Berge. Pårørende kan få fullmakt til å bruke helsenorge.no fra brukere av tjenestene i kommunene, og sammen blir flere kjent med helsenorge.no.

Flere innbyggere bruker kalendertjenesten

Det nasjonale prosjektet for Digihelse har tilgang til statistikk på bruk av de ulike tjenestene på helsnorge.no, som er knyttet til Digihelse. – Vi ser at spesielt mange innbyggere logger seg på for å se på kalenderen, der kan de få informasjon om gjennomførte og fremtidige besøk. Mange avbestilte for eksempel besøk i påskeuken. Da har de kanskje familie på besøk som kan hjelpe til med noe av det de vanligvis trenger hjelp til fra kommunen, forteller spesialrådgiver Camilla Holm i KS. Når det er enkelt for brukere å avbestille besøk, kan kommunen spare mye tid på bomturer.

Kompetansenettverk og digitaliseringsklynger viktige i spredningen av Digihelse

– KS e-komp og digitaliseringsnettverkene er viktige ressurser for å samarbeide om å spre Digihelse, sier Camilla Holm.

Tidligere i vår ble det klart at KS i dialog med Helse – og omsorgsdepartementet (HOD) sikret at arbeidet i kommunene som tidligere ble ivaretatt av KomUT, blir videreført som et midlertidig nytt nettverk, KS kompetansenettverk for e-helse.

I tillegg har kommuner i ulike regioner gått sammen om å etablere digitaliseringssamarbeid. I Hordaland har 33 kommuner gått sammen om å etablere DigiHordaland, et felles sekretariat og fagkompetanse innen innovasjon, strategisk IKT og digitalisering. I Rogaland har 26 kommuner opprettet et lignende samarbeid, DigiRogland. Og kommunene i Agder har jobbet sammen om e-helse i regional koordineringsgruppe (RKG) siden 2015.

–Både ressursene i KS e-komp og i de ulike digitaliseringsnettverkene sitter på en ganske unik kompetanse, både på fagområdet e-helse og på lokale forhold, og det nasjonale prosjektet for Digihelse har stor nytte av å samarbeide med nettverkene. I tillegg hjelper det at de sammen setter seg mål om innføring. Flere av digitaliseringsnettverkene har gitt uttrykk om at kommunene ønsker å ta i bruk Digihelse, forteller Camilla Holm.