Ved å bruke helsenorge.no kan pårørende både sende og motta meldinger, se avtaler om hjemmebesøk, avbestille og få varsler om utført hjemmebesøk på tekstmelding eller på e-post.

Håper flere kommuner blir med

- Nå håper vi at enda flere kommuner vil ta tjenesten i bruk. Muntlige beskjeder kan gå i glemmeboka, mens digital kommunikasjon over helsenoge.no gjør at beskjeden kommer direkte frem til dem som skal ha den, og øker sjansen for at opplysningene noteres korrekt, sier avdelingsdirektør i KS, Terje Wistner

KS ønsker å sikre at flere kommuner gis anledning til å koble seg til prosjektet.

Lenkeblokk Icon Erfaringer fra kommunene

- Prosjektet vil gå videre nå i 2021 og nye tiltak vil iverksettes utover året for å gjøre Digihelse kjent for alle kommuner og bidra til at flere får anledning til å koble seg opp på løsningen. Vi er klar over at mange kommuner har ventet med å ta løsningen i bruk blant annet grunnet kommunereformen, sier Wistner.

Lenkeblokk Icon Brev til kommuner om forlengelse av Digihelse

Utviklet med midler fra DigiFin

Oslo, Bergen og Gjerdrum kommune har hatt en sentral rolle i utviklingen av Digihelse.  Løsningen og utbredelsen er finansiert med prosjektstøtte fra Finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter i kommunal sektor, kalt Digifin. Denne prosjektstøtten må tilbakebetales til Digifin av de kommunene som tar Digihelse i bruk, gjennom en prosjektavgift.

Lenkeblokk Icon Finansieringsordningen DigiFin

KS har besluttet en ny og mer forutsigbar betalingsmodell, med en fast innbyggerpris. Pengene betales når avtalen inngås og ikke ved prosjektets slutt.

- Vi håper at en mer forutsigbar prismodell vil gjøre det enklere for kommunene å beregne kostnader og gevinster samlet i forhold til å vurdere en oppstart med Digihelse, sier Wistner.

Prismodell Digihelse