På helsenorge.no finnes det allerede mange tjenester for innbyggerne (kjernejournal, bytte fastlege og mye mer). Melding og kalender gjør nettstedet enda mer attraktivt. Ved å innføre melding og kalender bidrar dere til at andelen innbyggere som er digitalt aktive i kommunen, øker. All digital kommunikasjon med helsevesenet skje fra samme sted, og innbyggerne får en samlet oversikt. 

Når dere tar i bruk den nye løsningen, kan innbyggerne:

  • sende og motta meldinger fra helse- og omsorgstjenestene i kommunen
  • se avtaler om hjemmebesøk og avbestille besøk
  • få varsler om utførte hjemmebesøk på tekstmelding eller e-post

Se hvordan løsningen fungerer, i filmen om Astrid.

Løsningen brukes i første omgang til kommunikasjon med hjemmetjenesten, men tilbudet blir gradvis utvidet og vil blant annet omfatte kommunikasjon med helsestasjonen.

Avtaler og avbestilling
Ved å logge inn på helsenorge.no kan brukerne se avtaler de har med helsetjenestene i kommunen, for eksempel besøk fra hjemmesykepleien. De kan også avlyse besøk som ikke passer. Avbestillingene registreres direkte i kommunens elektroniske pasientjournal (EPJ).

På denne måten blir det enklere for brukerne å planlegge sin hverdag. Samtidig kan kommunen motta færre henvendelser på telefon, og hjemmetjenesten kan unngå mange bomturer.

Meldinger
Brukere og pårørende kan enkelt og trygt sende og motta meldinger. Meldingene kan inneholde sensitive opplysninger siden løsningen krever innlogging med sikkerhetsnivå 4.

Alle meldinger lagres i den elektroniske pasientjournalen (EPJ), og både brukeren og kommunen har dermed god dokumentasjon. Løsningen legger også til rette for direkte kontakt mellom hjemmetjenesten og pårørende, og kommunen kan motta færre telefoner.

Varsler om utførte besøk
Bruker og pårørende med fullmakt kan få varsel på e-post eller tekstmelding når et hjemmebesøk er utført. Dermed kan pårørende enkelt holde oversikt over hvilken hjelp brukeren får.

Innlogging
​For å logge inn på helsenorge.no kan innbyggerne bruke BankID, BankID på mobil, Buypass ID eller Commfides e-ID. Innloggingen har sikkerhetsnivå 4, og det er dermed mulig å utveksle sensitive opplysninger.

Pårørende kan få tilgang til tjenestene med fullmakt fra brukeren.