• Hvordan ivaretas den ansattes personvern når ansattnavn vises for brukerne/fullmaktshaverne på helsenorge.no?

  Ansattes personvern er viktig, men brukerne har rett til innsyn i journalen og til å vite hvem som kommer til dem. Via helsenorge.no gir vi brukerne denne informasjonen uoppfordret. Dette er noe vi vet at brukerne ønsker.

  Ansattnavn vises på helsenorge.no (for brukeren og pårørende med fullmakt) når besøket er tildelt en ansatt, og etter at besøket er gjennomført. Navnet på den ansatte ligger ikke åpent, brukeren må logge seg på med sikker pålogging. Telefonnummer til den ansatte vises ikke.

 • Er det mulig å skjule ansattnavn for brukerne?

   I spesielle tilfeller der det er en sikkerhetsrisiko at pasienten har tilgang til ansattnavn, vil det være riktig å skjule ansattnavn fra pasientens kalender. I neste versjon av løsningen vil det derfor komme en funksjon som gjør det mulig å skjule ansattnavn for enkeltpasienter.

 • Vil de ansattes bevegelser bli overvåket med den nye løsningen?

  Nei, de nye løsningene gir brukere og fullmaktsinnehavere informasjon som de har rett til. Informasjonen brukes ikke til overvåkning av ansatte.

 • Hvordan når vi ut til innbyggerne med informasjon?

  Helsenorge.no er ikke godt nok kjent i befolkningen. Dermed kan det være utfordrende å rekruttere brukere til den nye løsningen. Vi anbefaler god og mye informasjon i lokal presse når dere innfører løsningen i kommunen. I tillegg bør dere dele ut brosjyrer. Dere kan også sende ut SMS til pårørende via kommunens varslingstjeneste om at den nye tjenesten er på plass.

  Mange kommuner sender en velkomstmelding via helsenorge.no for å gjøre digitalt aktive brukere oppmerksomme på at også kommunen nå er på helsenorge.no. Dette vil etter hvert bli en automatisk utsendelse fra helsenorge.no.

 • Hva er en «digitalt aktiv» bruker?

  En digitalt aktiv bruker er en innbygger som har logget inn på helsenorge.no, og samtykket til bruksvilkårene og personlig helsearkiv.

 • Hvilke rutiner bør vi ha for å sjekke meldinger?

  Rutinen for å sjekke meldinger bør være den samme som for pleie- og omsorgsmeldinger (PLO-meldinger). For å unngå bomturer er det spesielt viktig å følge opp meldinger om avbestilte besøk. Fristen for å svare på meldinger er én virkedag.

 • Hvordan kan skolen få tilgang til løsningen?

  Dette er en løsning som er utviklet for helse- og omsorgssektoren. Løsningen er foreløpig ikke tilpasset skolens fagsystem, men det jobbes med en løsning for helsestasjoner hvor skolehelsetjenesten er med (Digihelsestasjon).

 • Kan løsningen brukes til individuell plan?

  Nei, løsningen kan ikke brukes til individuell plan.

 • Må innbyggerne betale for tjenesten?

  Nei, innbyggerne skal ikke betale for å bruke tjenesten, heller ikke for å motta SMS-varslinger.

 • Hvordan finner jeg nettkurset om innbyggerdialog på KS Læring?

  1. Gå til kslaring.no.
  2. Logg inn med ID-porten.
  3. Velg interesser (f.eks. din kommune) for å aktivere søk.
  4. Søk opp relevant kurs:
   1. Innbyggerdialog – Profil
   2. Innbyggerdialog – Gerica
   3. Innbyggerdialog – Cosdoc (foreløpig ikke tilgjengelig)
 • Noen ganger stemmer ikke tidspunktet i varselet om utført besøk med tidspunktet besøket faktisk ble utført. Hvorfor er det slik?

  Ifølge rutinen skal alle besøk registreres med en gang de er gjennomført, men i noen tilfeller skjer registreringen senere. Da vil det i varselet se ut som om besøket fant sted på registreringstidspunktet, som kan være flere timer etter det faktiske besøket. Årsaken til dette kan være akutte hendelser som den ansatte må prioritere, eller tekniske problemer med den ansattes telefon (tom for strøm, får ikke logget på, telefonen er ødelagt osv.).

 • Er HS Pro er med i Digihelse?

  Nei, hverken HS Pro eller noen av de andre fagsystemene som benyttes innenfor helsestasjon er med i Digihelse-prosjektet. Det er kun Gerica, Profil og CosDoc som har tilrettelagt modulen i sitt system. Men det er etablert et eget Digihelsestasjon-prosjekt. Det endelige produktet er ikke besluttet der, men i utgangspunktet skal det bygge på samme prinsipper som Digihelse.

 • Er det koblinger mot andre fagsystemer?

  Det er ingen kobling mot andre fagsystem enn kommunens epj-system for kommunale helse- og omsorgstjenester og helsenorge.no.