• Må pårørende være registrert i pasientjournal for at vi kan sende melding til dem?

  Pårørende behøver ikke være registrert i pasientjournal, men bruker må være registrert. Pårørende må ha fullmakt til å representere bruker på helsenorge.no.

  Vi sender alltid melding til bruker, men pårørende kan ha fullmakt til å lese meldingen. Som hovedregel adresserer vi da ikke pårørende, men bruker selv.

 • I hvilke tilfeller sendes det varsel til brukeren?

  Brukeren kan velge tre ulike nivåer for varsling:

  1.        Begrenset varsling gir varsel om ny timeavtale og enkelte andre henvendelser.
  2.        Normal varsling gir varsel om ny timeavtale og henvendelser fra for eksempel fastlegen.
  3.        Full varsling gir alle tilgjengelige varsler. Brukeren må velge denne innstillingen for å motta varsler om gjennomførte hjemmebesøk.

  Les mer på helsenorge.no

 • Hvor skal brukeren henvende seg for å få hjelp til å bruke helsenorge.no?

  Brukeren kan kontakte brukerstøtte på Veiledning helsenorge.no (tlf. 23 32 70 00) eller nettside. Der får de hjelp av ansatte som kjenner løsningen.

 • Noen pårørende klager over for mange varsler, hva bør de gjøre?

  Brukeren/fullmaktshaveren kan endre sine egne varselinnstillinger på helsnorge.no. Det er tre nivåer for varsling: begrenset, normal eller full varsling.

  1.    Begrenset varsling gir varsel om ny timeavtale og enkelte andre henvendelser.
  2.    Normal varsling gir varsel om ny timeavtale og henvendelser fra for eksempel fastlegen.
  3.    Full varsling gir alle tilgjengelige varsler. Brukeren må velge denne innstillingen for å motta varsler om gjennomførte hjemmebesøk.
 • Noen brukere får samme varsel flere ganger. Hvordan unngå dette?

  Dersom pårørende har registrert sitt eget mobilnummer som brukerens kontaktinformasjon, og både brukeren og pårørende har aktivert varsler på helsenorge.no, vil pårørende få dobbelt opp med varsler.

  Brukeren kan endre kontaktinformasjonen i det nasjonale kontaktregisteret.

 • Hvem får varsel om utført besøk?

  Varsel om utført besøk sendes til det telefonnummeret som er registrert i kontaktregisteret (Difi). Innbyggerne kan endre kontaktinformasjonen sin i kontaktregisteret.

 • Må planlagte besøk være genererte besøk for at de skal bli synlige på helsenorge.no?

  Nei, regelmessige besøk (planlagte) er synlige på helsenorge.no. Når besøket blir generert (tildelt), vises det også, men med en annen status. Da vises også besøket med navn på den ansatte som kommer.

 • Noen ganger stemmer ikke tidspunktet i varselet om utført besøk med tidspunktet besøket faktisk ble utført. Hvorfor er det slik?

  Ifølge rutinen skal alle besøk registreres med en gang de er gjennomført, men i noen tilfeller skjer registreringen senere. Da vil det i varselet se ut som om besøket fant sted på registreringstidspunktet, som kan være flere timer etter det faktiske besøket. Årsaken til dette kan være akutte hendelser som den ansatte må prioritere, eller tekniske problemer med den ansattes telefon (tom for strøm, får ikke logget på, telefonen er ødelagt osv.).