• Hvordan ivaretas den ansattes personvern når ansattnavn vises for brukerne/fullmaktshaverne på helsenorge.no?

  Ansattes personvern er viktig, men brukerne har rett til innsyn i journalen og til å vite hvem som kommer til dem. Via helsenorge.no gir vi brukerne denne informasjonen uoppfordret. Dette er noe vi vet at brukerne ønsker.

  Ansattnavn vises på helsenorge.no (for brukeren og pårørende med fullmakt) når besøket er tildelt en ansatt, og etter at besøket er gjennomført. Navnet på den ansatte ligger ikke åpent, brukeren må logge seg på med sikker pålogging. Telefonnummer til den ansatte vises ikke.

 • Er det mulig å skjule ansattnavn for brukerne?

  I spesielle tilfeller der det er en sikkerhetsrisiko at pasienten har tilgang til ansattnavn, vil det være riktig å skjule ansattnavn fra pasientens kalender. I neste versjon av løsningen vil det derfor komme en funksjon som gjør det mulig å skjule ansattnavn for enkeltpasienter.

 • Vil de ansattes bevegelser bli overvåket med den nye løsningen?

  Nei, de nye løsningene gir brukere og fullmaktsinnehavere informasjon som de har rett til. Informasjonen brukes ikke til overvåkning av ansatte.

 • Kan jeg bruke klipp- og limfunksjonen i meldingene for å videresende informasjon per e-post?

  Nei, innholdet i meldingene er sensitivt, så informasjonen må videreformidles på en annen forsvarlig måte.

 • Kan jeg bruke klipp- og limfunksjonen i meldingene for å videresende informasjon til annet helsepersonell i og utenfor kommunen?

  Ja, du kan kopiere teksten over i et annet meldingsformat i pasientjournalen som kan sendes til helsepersonell utenfor kommunen. Dette forutsetter at man har samtykke fra brukeren til å videresende helseopplysninger.  

 • Må pårørende være registrert i pasientjournal for at vi kan sende melding til dem?

  Pårørende behøver ikke være registrert i pasientjournal, men bruker må være registrert. Pårørende må ha fullmakt til å representere bruker på helsenorge.no.

  Vi sender alltid melding til bruker, men pårørende kan ha fullmakt til å lese meldingen. Som hovedregel adresserer vi da ikke pårørende, men bruker selv.

 • Sendes det varsel til brukeren når en ansatt endrer noe i kalenderen, for eksempel flytter en avtale?

  Nei, men det sendes en melding til helsenorge.no for å oppdatere kalenderen. Når brukeren logger på helsenorge.no igjen, er informasjonen oppdatert.

  Hvis brukeren er pålogget helsenorge.no og ser på sine avtaler samtidig som ansatt gjør endringer, vil hun ved å trykke F5 / «oppdatere kalender» kunne se hvilke endringer som gjøres.

 • I hvilke tilfeller sendes det varsel til brukeren?

  Brukeren kan velge tre ulike nivåer for varsling:

  1.       Begrenset varsling gir varsel om ny timeavtale og enkelte andre henvendelser.

  2.       Normal varsling gir varsel om ny timeavtale og henvendelser fra for eksempel fastlegen.

  3.       Full varsling gir alle tilgjengelige varsler. Brukeren må velge denne innstillingen for å motta varsler om gjennomførte hjemmebesøk.

  Les mer på helsenorge.no

 • Hvor skal brukeren henvende seg for å få hjelp til å bruke helsenorge.no?

  Brukeren kan kontakte brukerstøtte på Veiledning helsenorge.no (tlf. 23 32 70 00) eller nettside. Der får de hjelp av ansatte som kjenner løsningen.

 • Noen pårørende klager over for mange varsler, hva bør de gjøre?

  Brukeren/fullmaktshaveren kan endre sine egne varselinnstillinger på helsnorge.no. Det er tre nivåer for varsling: begrenset, normal eller full varsling.

  1.       Begrenset varsling gir varsel om ny timeavtale og enkelte andre henvendelser.

  2.       Normal varsling gir varsel om ny timeavtale og henvendelser fra for eksempel fastlegen.

  3.       Full varsling gir alle tilgjengelige varsler. Brukeren må velge denne innstillingen for å motta varsler om gjennomførte hjemmebesøk.

 • Noen brukere får samme varsel flere ganger. Hvordan unngå dette?

  Dersom pårørende har registrert sitt eget mobilnummer som brukerens kontaktinformasjon, og både brukeren og pårørende har aktivert varsler på helsenorge.no, vil pårørende få dobbelt opp med varsler.

  Brukeren kan endre kontaktinformasjonen i det nasjonale kontaktregisteret.

 • Hvordan får pårørende fullmakt til å representere brukeren?

  Brukeren kan gi andre fullmakt til å bruke helsenorge.no på vegne av seg selv. Fullmakten gis på helsenorge.no. Hvis dere får spørsmål fra innbyggerne om hvordan fullmakten fungerer, kan dere vise til informasjon på helsenorge.no  eller be dem ringe Veiledning helsenorge.no (tlf. 23 32 70 00).

 • Finnes det en app for helsenorge.no?

  Ja, innbyggerne kan laste ned en app. Dette er en Web-app, der de får et ikon på mobilen sin som gjør at de lett kan logge inn, se kalenderen sin og sende meldinger til kommunen.

 • Hvem får varsel om utført besøk?

  Varsel om utført besøk sendes til det telefonnummeret som er registrert i kontaktregisteret (Difi). Innbyggerne kan endre kontaktinformasjonen sin i kontaktregisteret.

 • Hvordan kan innbyggerne slå av varsel om utførte besøk?

  Brukeren/fullmaktshaveren må selv logge inn på helsenorge.no for å justere sine varselinnstillinger. Hvis man ikke ønsker varsel om utførte besøk, må man velge normal eller begrenset varsling.

 • Hva er en «digitalt aktiv» bruker?

  En digitalt aktiv bruker er en innbygger som har logget inn på helsenorge.no, og samtykket til bruksvilkårene og personlig helsearkiv.

 • Hvilke rutiner bør vi ha for å sjekke meldinger?

  Rutinen for å sjekke meldinger bør være den samme som for pleie- og omsorgsmeldinger (PLO-meldinger).

  For å unngå bomturer er det spesielt viktig å følge opp meldinger om avbestilte besøk. Fristen for å svare på meldinger er én virkedag.

 • Må planlagte besøk være genererte besøk for at de skal bli synlige på helsenorge.no?

  Nei, regelmessige besøk (planlagte) er synlige på helsenorge.no. Når besøket blir generert (tildelt), vises det også, men med en annen status. Da vises også besøket med navn på den ansatte som kommer.

  Merk at noen epj-systemer foreløpig ikke viser disse statusene i kalenderen.

 • Hvordan finner jeg nettkurset om innbyggerdialog på KS Læring?

  1. Gå til kslaring.no.
  2. Logg inn med ID-porten.
  3. Velg interesser (f.eks. din kommune) for å aktivere søk.
  4. Søk opp relevant kurs:
   1. Innbyggerdialog – Profil
   2. Innbyggerdialog – Gerica
   3. Innbyggerdialog – Cosdoc (foreløpig ikke tilgjengelig)
 • Noen ganger stemmer ikke tidspunktet i varselet om utført besøk med tidspunktet besøket faktisk ble utført. Hvorfor er det slik?

  Ifølge rutinen skal alle besøk registreres med en gang de er gjennomført, men i noen tilfeller skjer registreringen senere. Da vil det i varselet se ut som om besøket fant sted på registreringstidspunktet, som kan være flere timer etter det faktiske besøket. Årsaken til dette kan være akutte hendelser som den ansatte må prioritere, eller tekniske problemer med den ansattes telefon (tom for strøm, får ikke logget på, telefonen er ødelagt osv.).

 • Er HS Pro er med i Digihelse?

  Nei, hverken HS Pro eller noen av de andre fagsystemene som benyttes innenfor helsestasjon er med i Digihelse-prosjektet. Det er kun Gerica, Profil og CosDoc som har tilrettelagt modulen i sitt system. Men det er etablert et eget Digihelsestasjon-prosjekt. Det endelige produktet er ikke besluttet der, men i utgangspunktet skal det bygge på samme prinsipper som Digihelse.

 • Er det koblinger mot andre fagsystemer?

  Det er ingen kobling mot andre fagsystem enn kommunens epj-system for kommunale helse- og omsorgstjenester og helsenorge.no

 • Hvor lenge varer prosjektet i regi av KS?

  Svar: Det nasjonale utbredelsesprosjektet i regi av KS er planlagt til 31.12.2020.