Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett (NHN) mener de nå har belegg for å si at feilen er funnet og løst i Oslo kommune og Bergen kommune. Anbefalt løsning sendes nå ut til de tre journalleverandørene for implementering i alle kommuner som er i gang med Digihelse.

Kort fortalt går endringen på at anbefalt timeoutverdi for nedlasting av tilbakekallingsliste endres fra 15 sekunder til 1 sekund. Den tekniske dokumentasjonen rundt dette ligger i oppdatert dokument.
Hvis du har spørsmål om endringen, ta gjerne kontakt med egen journalleverandør eller  med Digihelse-prosjektet i KS på digihelse@ks.no

Lenkeblokk Icon Teknisk dokumentasjon